தமிழ்லே திட்டனும்னா இப்படித்திட்டுங்க !

தமிழ்லே திட்டனும்னா இப்படித்திட்டுங்க !
scroll in Tamil
பேச்சு வழக்கில் உள்ள அந்தக்காலத்திய டீஸன்டான தமிழ்த் திட்டுக்கள் உங்கள் பார்வைக்கு.
1. அழிஞ்சு போவானே
2. ஆனை ஆடிப்பானே
3. உன்னை முனி அடிக்காதோ
4. ஊரெல்லாம் நக்கிறவனுக்கு இது கசக்குதோ
5. எட முடிறவானே
6. குறுக்காலை முறிவானே
7. கொள்ளையிலை போவானே
8. கொள்ளைநோய் பிடிக்குமடா
9. கோட்டை முனியப்பர் உன் கழுத்தைத் திருகாரோ
10. சிதறிப்போவானே
11. சுடலைக்குப் போவானே
12. தாயைக்கொல்லி மொட்டையா
13. தாலியைக் கட்டுவானே
14. நரகத்து முள்ளு
15. நாயிலும் கேடுகெட்ட நாயே
16. நாசமாய்ப் போவானே
17. பாழ்பட்டுப் போவானே
18. பாடையிலே போவானே
19. பேய் அடிப்பானே
20. போக்கணங்கெட்ட போக்கிரியே
21. முழுவியளத்துக் ஆகாத மூதேவி
22. முறிஞ்சு போவானே
23. மொக்கு மூதேசி
24. பரதேசி
25. தண்டச் சோறு
26. காடேறி
27. புழுக்கையன்
28. கந்தறுந்த காவடி
29. வேசை மோனே
30. தெருப்பொறுக்கி
x1
31. தூங்குமூஞ்சி
32. சுடலைமாடன்
33. பச்சோந்தி
34. அம்மாள் அடிப்பானே
35. இடிவிழுந்து போவானே
36. உன்னைப் பேய் அடிக்காதோ
37. களிசறை நாயே
38. கட்டையிலை போறவனே
39. குறுக்காலை போவானே
40. கொள்ளை கொண்டு போகாதோ
41. கோதாரியிலை போவானே
42. சீரழிஞ்சு போனவனே
43. தண்டல் சோறு தின்னி
44. தாலி அறுப்பானே
45. தாயைத்தின்னி
46. நரகத்துக்கு போவானே
47. பாயிலைக் கிடந்து அழுந்தப் போறாய்
48. நாகந்தீண்டிச் சாகானோ
49. பாம்பு கொத்திச் சாகானோ
50. பாழ்பட்ட பாவியே
51. போக்கிரி நாயே
52. போக்கறுந்து போவானே
53. முனி அடிக்காதோ
54. மூச்சுத் திணறிச் சாகானோ
55. எரிஞ்ச குறங்கொள்ளி
56. ஓட்டுண்ணி
57. கொள்ளிவாய்ப் பேய்
58. வீடு தூங்கி
59. வம்பிலை பிறந்தவனே
60. கருங்காலிக் கட்டை
61. வேசை மோனே
x2
மேற்கண்டவைகள் ஆண்பாலரையே குறிப்பனவாக உள்ளன. பெண்பாலரைக் குறிக்கும்போது, சொல்லின் கடைசி எழுத்தை மாற்றியமைத்து வாசிக்கவும். உதாரணமாக ன என்ற எழுத்துக்கு ள யும், டா என்ற எழுத்துக்கு டி யும் சேர்க்கவும்.
.. நன்றி. கலைவளன் சிசு. நாகேந்திரன்@ஆஸ்திரேலியா
Tamil Blogs Traffic Ranking
More than a Blog Aggregator
Thiratti.com Tamil Blog Aggregator
Thenkoodu

5 thoughts on “தமிழ்லே திட்டனும்னா இப்படித்திட்டுங்க !

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s